top of page

Werken aan samenwerking...

...met Inside Up

Team coaching

Team coaching - Om te leren hoe je elkaar steunt in tijden van hoge werkdruk 

Uw organisatie bestaat uit professionele medewerkers.

Medewerkers kunnen bloot worden gesteld aan gebeurtenissen of werkzaamheden die stressvol zijn. Bijvoorbeeld:

  • Conflicten

  • Samenwerkingsmoeilijkheden

  • Onzekere werkomgeving door reorganisaties en / of fusies

  • Hoge werkdruk

  • Onderlinge frustraties

Dergelijke onopgeloste stressfactoren hebben een negatieve uitwerking op de medewerkers in het team en daarmee ook de organisatie.

Als er binnen een team patronen zijn die contra productief zijn, dan is team coaching een veilige werkmethode om het team te ondersteunen om weer vanuit de intenties herziende leidende principes op te stellen om gezond te kunnen werken.

...en dan nog iets!

Kapow.png

Terug naar 'Ons werk'

bottom of page